Pagina opties

Groter

Organisatie

Adviesraden

Kerkrade kent diverse overlegorganen, waar belanghebbenden het gemeentebestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over stedelijke thema's.

Daarnaast zijn er in de wijken de bewonersplatforms, die adviseren over wijkgerichte onderwerpen. Informatie hierover vindt u op Wijkweb Kerkrade.

Organisatiestructuur

Bekijk het organogram (pdf, 175KB) van de gemeente Kerkrade.

Verbonden partijen

Dit zijn organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft.

Meer informatie en een overzicht van alle verbonden partijen vindt u hier: