Kerkrade in film

Bekijk beeldmateriaal van de gemeente Kerkrade. 

Hart voor Kerkrade is een 5 minuten durende film over Kerkrade.

De commercial is een 30 seconden durende promotiefilm over Kerkrade.

In de film Haoverweëgs wordt terug gekeken op de afgelopen twee jaar van deze bestuursperiode. Maar natuurlijk wordt er ook vooruit gekeken: wat gaat er deze bestuursperiode nog gebeuren? De film geeft de tussenbalans van de gemeente Kerkrade voor de periode 2014 – 2018 weer.