Evenementen in september 2017

 • Tieëkezinge Kirchroa 2017»

  Tieekezinge L1 Rolduc
  • Datum: 2 september 2017
  • Tijd: 14:00 tot 18:00
  • Locatie: Abdij Rolduc
  • Voor de tweede keer zal het Tieëke Zinge plaatsvinden in Abdij Rolduc in samenwerking met Gemeente Kerkrade, L1TV en Abdij Rolduc. Bart Storcken en Roel van Wijk begeleiden op zaterdagmiddag 2 september weer een keur aan Limburgse artiesten die samen met het publiek hun liedjes gaan zingen. Deze dag zullen er tv-opnames gemaakt worden.
 • Jeetemarkt 2017»

  • Datum: 3 september 2017
  • Tijd: 10:30 tot 18:00
  • Locatie: St. Pieterstraat, parallelweg Zonstraat, St. Paulusstraat, Olmenplein
 • Verfilming concert Slipknot bij Vue Kerkrade»

  Leisuredome voorkant
  • Datum: 6 september 2017
  • Tijd: 20:30
  • Locatie: Vue Kerkrade Roda JC Ring 2C
  • Op woensdag 6 september zendt Vue Kerkrade een spectaculaire verfilming van het concert Day of the Gusano van Slipknot uit. Deze voorstelling bevat ook exclusieve beelden die alleen te zien zijn in de bioscoop.
 • Ride4Fun»

  Ride 4Fun 2015
  • Datum: 9 september 2017
  • Tijd: 8:00 tot 16:00
  • Locatie: Markt
 • Palooza 2017»

  • Datum: 9 september 2017
  • Tijd: 15:00
  • Locatie: Tunnelweg 86 (Sportcentrum Parkstad)
  • Palooza staat bekend als hèt all-in festival van Parkstad. (De hele dag de beste live muziek en onbeperkt eten en drinken voor één vast bedrag!
 • Buurtfeest Holz»

  Buurtfeest holz
  • Datum: 9 september 2017
  • Tijd: 15:00 tot 23:55
  • Locatie: Pastoor Wijnenplein en Abtenlaan
 • Lambertusmarkt»

  • Datum: 10 september 2017
  • Tijd: 11:00 tot 17:00
  • Locatie: Markt, Hoofdstraat, Einderstraat, Marktstraat
 • Kirchroa jeet plat 2017»

  • Datum: 10 september 2017
  • Tijd: 11:00 tot 19:15
  • Locatie: Markt
  • Kirchroa, wie ’t woar, wie ’t is en wie ’t blieve wil! ’t Is zóndieg, mar de jesjefter zint óp en Kirchroa Jeet Plat! Oeserdeem is dis joar Lambeëtesmaat mit kuunslere die in kröampjer auw ambachte losse kieke.
 • Tour de Kirchroa 2017»

  Wielrenners
  • Datum: 16 september 2017
  • Tijd: 16:30 tot 19:30
  • Locatie: Diverse straten in het centrum
  • Wielerevenement voor de hobbyfietser
 • Eurode Omloop 2017»

  Eurode Omloop1
  • Datum: 17 september 2017
  • Tijd: 10:00 tot 17:00
  • Locatie: Diverse straten in het centrum
  • •10.00 uur Dikke Banden Race •12.00 uur Ploegenpresentatie •13.00 uur Start HLB Van Daal Eurode Omloop •17.00 uur Verwachte finish
 • Kermis 22 t/m 27 september 2017»

  Kermis, Jongeren in booster
  • Datum: 22 september 2017 tot 27 september 2017
  • Tijd: 16:00 tot 23:00
  • Locatie: Markt
 • Herfstfair Botanische Tuin 2017»

  Botanische Tuin
  • Datum: 24 september 2017
  • Tijd: 10:00 tot 17:00
  • Locatie: Botanische Tuin Kerkrade, Hubertuslaan 74
  • Op 24 september 2017 organiseert de Botanische Tuin Kerkrade van 10.00 uur tot 17.00 uur haar traditionele herfstfair. Heerlijk kijken en eerlijke producten.

Evenementen

Alle gegevens in het overzicht zijn onder voorbehoud. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor informatie over een specifiek evenement kun u contact opnemen met de organisator van het evenement. Voor vragen over deze evenementenkalender kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade via het algemene telefoonnummer 14 045.

Spreiding evenementen

Veel verenigingen organiseren straatmarkten, tentfeesten en andere grootschalige evenementen in Kerkrade. Daarom voert het college een beleid dat gericht is op een evenwichtige spreiding qua plaats en tijd. Een dergelijke spreiding is zeker niet in de laatste plaats van belang voor de organisator zelf. Om dit beleid te kunnen realiseren is het nodig dat de gemeente tijdig op de hoogte is van grootschalige evenementen die men voornemens is het komende jaar in onze stad te organiseren.

Bij het nemen van een beslissing wordt rekening gehouden met de in de vastgestelde raamnota Evenementenbeleid, opgenomen criteria, te weten:

Geen evenementen samen met kermis

In principe wordt geen vergunning verleend voor het houden van evenementen met een kermisachtig karakter alsmede circussen, braderieën en tentfeesten, ten tijde van de kermis in het centrum. Voor wijkkermissen geldt dit voor zover eerstbedoelde evenement plaats zou hebben binnen dezelfde wijk. Hierbij wordt onderscheiden de wijken/stadsdelen Kerkrade-Oost, Kerkrade-West en Kerkrade Noord.

De voorjaarskermis in Kerkrade-Centrum zal plaatsvinden van vrijdag 23 t/m woensdag 28 juni 2017.  De najaarskermis in Kerkrade-Centrum zal plaatsvinden van vrijdag 22 t/m woensdag 27 september 2017. 

Samenloop met andere evenementen

In principe wordt geen vergunning verleend voor het houden van twee grote evenementen op dezelfde dag binnen een straal van 2 kilometer.
Indien vaststaat dat evenementen elkaar in het geheel niet hinderen of niet voor onaanvaardbare cumulatieve overlast voor de omgeving zorgen, kan een vergunning worden verleend. Dit zal worden beoordeeld door de gemeente.

Bepaalde evenementen niet op de Markt

Geen vergunning wordt verleend voor het houden van evenementen op de Markt die gezien hun aard thuishoren in een buitenwijk, of voor evenementen die qua aard of uitstraling uit een oogpunt van representatie niet passen op het centrale plein van de stad.

De gemeente behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het hiervoor genoemde beleid.

Tijdig aanmelden

In verband met een juiste afstemming van evenementen dient elk evenement te worden aangemeld vóór 1  november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement plaats heeft. Bij een latere aanmelding kan opneming in de Evenementenkalender en vergunningverlening om die reden worden geweigerd.

Het aanmeldformulier is af te halen bij de balie in het stadskantoor of te downloaden via deze website inclusief uitleg.

Het aanmeldformulier voor evenementen dient schriftelijk te worden ingediend bij het College, Postbus 600, 6460 AP Kerkrade.

Organisatoren die na het verstrijken van deze termijnen een evenement aanmelden, lopen de kans op een afwijzende beschikking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade op het algemeen telefoonnummer 14 045.

Promotie van uw evenement

In samenwerking met de gemeente Kerkrade biedt VVV Zuid-Limburg diverse diensten aan om u te ondersteunen bij de promotie van uw evenement. Het merendeel van deze diensten is gratis! Bekijk nadere informatie over deze dienstverlening. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing van VVV Zuid-Limburg, tel. (043) 609 85 15.

Eén van de gratis diensten is het plaatsen van uw evenement op de evenementenpagina van VVV Zuid-Limburg. Wat is de toegevoegde waarde voor uw evenement?

Jaarlijks bezoeken maar liefst 1,5 miljoen unieke bezoekers de website van VVV Zuid-Limburg.

De evenementen op de website van VVV Zuid-Limburg worden in de maanden april t/m december gratis vermeld in de populaire uitkrant UitGezien. Uw evenement moet dan wel vóór de 10de van de voorafgaande maand geplaatst zijn op de evenementenpagina van VVV Zuid-Limburg.

Diverse externe partijen gebruiken de agenda van VVV Zuid-Limburg voor hun evenementenkalenders, vakantiekranten, etc.

De evenementen op de website van VVV Zuid-Limburg worden tevens vermeld in de app van VVV Zuid-Limburg én in de App van VVV Nederland.