Evenementen op 21 mei 2017

 • Expositie ItStime to see 7 tot en met 28 mei»

  Expositie ItStime to see
  • Datum: 7 mei 2017 tot 28 mei 2017
  • Tijd: 12:30 tot 17:00
  • Locatie: St. Lambertuskerk, Kerkplein 7
  • Het bekendste schuttersstuk is De Nachtwacht van Rembrandt uit 1642. Bijna even oud als de schuttersbroederschap St Sebastianus uit Kerkrade, die in 1617 werd opgericht ter bescherming van de St. Lambertuskerk in Kerkrade. Ter ere van hun 400-jarig bestaan exposeert William Otermans vijftien schuttersstukken. De inspiratie hiervoor heeft de kunstenaar opgedaan in de kerk waar de schilderijen nu ook worden getoond. Dat is bijzonder, want de context geeft de schilderijen een extra dimensie. In zijn expositie It’s Time to See, laat William Otermans de bezoeker ervaren dat zijn schilderijen méér zijn dan wanddecoratie.
 • 125 Jaar Harmonie St.-Caecilia Eygelshoven: Egelzer Proms Concert »

  Harmonie St. Caecilia Eygelshoven logo 125 jaar
  • Datum: 20 mei 2017 tot 21 mei 2017
  • Tijd: 19:30 tot 1:00
  • Locatie: Socioproject
  • Egelzer Proms Concert door harmonie St.-Caecilia met medewerking van de band Solid. Aansluitend feestavond die muzikaal wordt opgeluisterd door de Crombacher Muzikanten.
 • 43e Terwinseler Straatmarkt»

  Terwinseler straatmarkt 2016
  • Datum: 21 mei 2017
  • Tijd: 10:00 tot 18:00
  • Locatie: Piusstraat
 • 125 Jaar harmonie St. Caecilia Eygelshoven: feestelijke H. Mis en FRÜHSHOPPEN»

  Harmonie St. Caecilia Eygelshoven logo 125 jaar
  • Datum: 21 mei 2017
  • Tijd: 11:00 tot 17:00
  • Locatie: Socioproject
  • Feestelijke H. Mis in de parochiekerk. Aansluitend kan iedereen gratis komen genieten van koffie met broodje en vlaai. Het feest krijgt daarna vervolg met een ouderwets FRÜHSHOPPEN, met veel activiteiten voor kinderen.

Evenementen

Alle gegevens in het overzicht zijn onder voorbehoud. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor informatie over een specifiek evenement kun u contact opnemen met de organisator van het evenement. Voor vragen over deze evenementenkalender kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade via het algemene telefoonnummer 14 045.

Spreiding evenementen

Veel verenigingen organiseren straatmarkten, tentfeesten en andere grootschalige evenementen in Kerkrade. Daarom voert het college een beleid dat gericht is op een evenwichtige spreiding qua plaats en tijd. Een dergelijke spreiding is zeker niet in de laatste plaats van belang voor de organisator zelf. Om dit beleid te kunnen realiseren is het nodig dat de gemeente tijdig op de hoogte is van grootschalige evenementen die men voornemens is het komende jaar in onze stad te organiseren.

Bij het nemen van een beslissing wordt rekening gehouden met de in de vastgestelde raamnota Evenementenbeleid, opgenomen criteria, te weten:

Geen evenementen samen met kermis

In principe wordt geen vergunning verleend voor het houden van evenementen met een kermisachtig karakter alsmede circussen, braderieën en tentfeesten, ten tijde van de kermis in het centrum. Voor wijkkermissen geldt dit voor zover eerstbedoelde evenement plaats zou hebben binnen dezelfde wijk. Hierbij wordt onderscheiden de wijken/stadsdelen Kerkrade-Oost, Kerkrade-West en Kerkrade Noord.

De voorjaarskermis in Kerkrade-Centrum zal plaatsvinden van vrijdag 23 t/m woensdag 28 juni 2017.  De najaarskermis in Kerkrade-Centrum zal plaatsvinden van vrijdag 22 t/m woensdag 27 september 2017. 

Samenloop met andere evenementen

In principe wordt geen vergunning verleend voor het houden van twee grote evenementen op dezelfde dag binnen een straal van 2 kilometer.
Indien vaststaat dat evenementen elkaar in het geheel niet hinderen of niet voor onaanvaardbare cumulatieve overlast voor de omgeving zorgen, kan een vergunning worden verleend. Dit zal worden beoordeeld door de gemeente.

Bepaalde evenementen niet op de Markt

Geen vergunning wordt verleend voor het houden van evenementen op de Markt die gezien hun aard thuishoren in een buitenwijk, of voor evenementen die qua aard of uitstraling uit een oogpunt van representatie niet passen op het centrale plein van de stad.

De gemeente behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het hiervoor genoemde beleid.

Tijdig aanmelden

In verband met een juiste afstemming van evenementen dient elk evenement te worden aangemeld vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement plaats heeft. Bij een latere aanmelding kan opneming in de Evenementenkalender en vergunningverlening om die reden worden geweigerd.

U kunt een vooraankondiging doen voor opname in de Evenementenkalender via de EvenementAssistent . Kies hierbij de optie 'Vooraankondiging doen voor Evenementenkalender'.
Een evenementenvergunning dient digitaal via de EvenementAssistent te worden aangevraagd. Ga naar de EvenementAssistent . Organisatoren die na het verstrijken van deze termijnen een evenement aanmelden, lopen de kans op een afwijzende beschikking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade op het algemeen telefoonnummer 14 045.

Promotie van uw evenement

In samenwerking met de gemeente Kerkrade biedt VVV Zuid-Limburg diverse diensten aan om u te ondersteunen bij de promotie van uw evenement. Het merendeel van deze diensten is gratis! Bekijk nadere informatie over deze dienstverlening. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing van VVV Zuid-Limburg, tel. (043) 609 85 15.

Eén van de gratis diensten is het plaatsen van uw evenement op de evenementenpagina van VVV Zuid-Limburg. Wat is de toegevoegde waarde voor uw evenement?

Jaarlijks bezoeken maar liefst 1,5 miljoen unieke bezoekers de website van VVV Zuid-Limburg.

De evenementen op de website van VVV Zuid-Limburg worden in de maanden april t/m december gratis vermeld in de populaire uitkrant UitGezien. Uw evenement moet dan wel vóór de 10de van de voorafgaande maand geplaatst zijn op de evenementenpagina van VVV Zuid-Limburg.

Diverse externe partijen gebruiken de agenda van VVV Zuid-Limburg voor hun evenementenkalenders, vakantiekranten, etc.

De evenementen op de website van VVV Zuid-Limburg worden tevens vermeld in de app van VVV Zuid-Limburg én in de App van VVV Nederland.