Evenementen in januari 2017

 • Winkter Sjpas I Kirchroa »

  Winktersjpas logo
  • Datum: 9 december 2016 tot 7 januari 2017
  • Tijd: 0:00
  • Locatie: Markt
 • Prinsen Proclamatie 2017»

  Carnavalsoptocht 2015 5
  • Datum: 8 januari 2017
  • Tijd: 13:30 tot 16:00
  • Locatie: Markt
 • Ladies night fun run met afterparty»

  Abdij Rolduc luchtfoto
  • Datum: 13 januari 2017
  • Tijd: 19:00
  • Locatie: bosquet Rolduc
  • Voor het eerst bij de Abdijcross de Doubdle Ladies Night Fun Run op de vrijdagavond. Wie wil dit niet meemaken om in het prachtige bosquet Rolduc samen met vriendinnen, kennissen of collega‘s met een koplampje door het bos te lopen of te wandelen.
 • Abdijcross 2017»

  Abdij Rolduc luchtfoto
  • Datum: 14 januari 2017
  • Tijd: 10:00 tot 16:00
  • Locatie: Abdij Rolduc
  • Pupillen lopen en Brooks Cascadia Eurode Trial Run (10,5 km en 21 km) Voor de Brooks Cascadia Eurode Trail Run is een gevarieerd parcours uitgezet. De trails gaan via de bosrijke omgeving van het Berenbos en Carisborg terug naar het bosquet van Rolduc. De start en finish is telkens op het sportveld van Rolduc
 • Ice Carving»

  • Datum: 14 januari 2017
  • Tijd: 13:00 tot 16:00
  • Locatie: Markt
 • Abdijcross 2017»

  Abdij Rolduc luchtfoto
  • Datum: 15 januari 2017
  • Tijd: 8:00 tot 17:00
  • Locatie: Abdij Rolduc
  • Het wedstrijdprogramma op zondag 15 januari 2017 begint traditiegetrouw met de MOVARE Abdij-kidscrossen vanaf 9.30 uur, gevolgd door de Rabobank scholierenloop voor leerlingen van het voortgezet onderwijs. Het voorprogramma wordt afgesloten met een Lopers Company business-/recreantenloop over een afstand van 5200 meter.
 • Roda JC Kerkrade - Feyenoord»

  Roda_JC_Kerkrade_logo
  • Datum: 15 januari 2017
  • Tijd: 12:30 tot 14:15
  • Locatie: Parkstad Limburg Stadion
 • KVV Prinsenreceptie»

  Rodahal_logo_FC
  • Datum: 22 januari 2017
  • Tijd: 17:10
  • Locatie: Rodahal
 • Carnavalsactiviteiten op de markt»

  Carnaval 2014
  • Datum: 28 januari 2017
  • Tijd: 13:00 tot 17:00
  • Locatie: Markt
 • Fanplein»

  Roda_JC_Kerkrade_logo
  • Datum: 28 januari 2017
  • Tijd: 17:00 tot 20:00
  • Locatie: Roda JC Ring 1 voor hoek 7 Parkstad Limburg Stadion
 • Roda JC Kerkrade - Excelsior»

  Roda_JC_Kerkrade_logo
  • Datum: 28 januari 2017
  • Tijd: 19:45 tot 21:30
  • Locatie: Parkstad Limburg Stadion

Evenementen

Alle gegevens in het overzicht zijn onder voorbehoud. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor informatie over een specifiek evenement kun u contact opnemen met de organisator van het evenement. Voor vragen over deze evenementenkalender kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade via het algemene telefoonnummer 14 045.

Spreiding evenementen

Veel verenigingen organiseren straatmarkten, tentfeesten en andere grootschalige evenementen in Kerkrade. Daarom voert het college een beleid dat gericht is op een evenwichtige spreiding qua plaats en tijd. Een dergelijke spreiding is zeker niet in de laatste plaats van belang voor de organisator zelf. Om dit beleid te kunnen realiseren is het nodig dat de gemeente tijdig op de hoogte is van grootschalige evenementen die men voornemens is het komende jaar in onze stad te organiseren.

Bij het nemen van een beslissing wordt rekening gehouden met de in de vastgestelde raamnota Evenementenbeleid, opgenomen criteria, te weten:

Geen evenementen samen met kermis

In principe wordt geen vergunning verleend voor het houden van evenementen met een kermisachtig karakter alsmede circussen, braderieën en tentfeesten, ten tijde van de kermis in het centrum. Voor wijkkermissen geldt dit voor zover eerstbedoelde evenement plaats zou hebben binnen dezelfde wijk. Hierbij wordt onderscheiden de wijken/stadsdelen Kerkrade-Oost, Kerkrade-West en Kerkrade Noord.

De voorjaarskermis in Kerkrade-Centrum zal plaatsvinden van vrijdag 23 t/m woensdag 28 juni 2017.  De najaarskermis in Kerkrade-Centrum zal plaatsvinden van vrijdag 22 t/m woensdag 27 september 2017. 

Samenloop met andere evenementen

In principe wordt geen vergunning verleend voor het houden van twee grote evenementen op dezelfde dag binnen een straal van 2 kilometer.
Indien vaststaat dat evenementen elkaar in het geheel niet hinderen of niet voor onaanvaardbare cumulatieve overlast voor de omgeving zorgen, kan een vergunning worden verleend. Dit zal worden beoordeeld door de gemeente.

Bepaalde evenementen niet op de Markt

Geen vergunning wordt verleend voor het houden van evenementen op de Markt die gezien hun aard thuishoren in een buitenwijk, of voor evenementen die qua aard of uitstraling uit een oogpunt van representatie niet passen op het centrale plein van de stad.

De gemeente behoudt zich het recht voor om in bijzondere omstandigheden af te wijken van het hiervoor genoemde beleid.

Tijdig aanmelden

In verband met een juiste afstemming van evenementen dient elk evenement te worden aangemeld vóór 1 november voorafgaande aan het jaar waarin het evenement plaats heeft. Bij een latere aanmelding kan opneming in de Evenementenkalender en vergunningverlening om die reden worden geweigerd.

U kunt een vooraankondiging doen voor opname in de Evenementenkalender via de EvenementAssistent . Kies hierbij de optie 'Vooraankondiging doen voor Evenementenkalender'.
Een evenementenvergunning dient digitaal via de EvenementAssistent te worden aangevraagd. Ga naar de EvenementAssistent . Organisatoren die na het verstrijken van deze termijnen een evenement aanmelden, lopen de kans op een afwijzende beschikking. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade op het algemeen telefoonnummer 14 045.

Promotie van uw evenement

In samenwerking met de gemeente Kerkrade biedt VVV Zuid-Limburg diverse diensten aan om u te ondersteunen bij de promotie van uw evenement. Het merendeel van deze diensten is gratis! Bekijk nadere informatie over deze dienstverlening. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Marketing van VVV Zuid-Limburg, tel. (043) 609 85 15.

Eén van de gratis diensten is het plaatsen van uw evenement op de evenementenpagina van VVV Zuid-Limburg. Wat is de toegevoegde waarde voor uw evenement?

Jaarlijks bezoeken maar liefst 1,5 miljoen unieke bezoekers de website van VVV Zuid-Limburg.

De evenementen op de website van VVV Zuid-Limburg worden in de maanden april t/m december gratis vermeld in de populaire uitkrant UitGezien. Uw evenement moet dan wel vóór de 10de van de voorafgaande maand geplaatst zijn op de evenementenpagina van VVV Zuid-Limburg.

Diverse externe partijen gebruiken de agenda van VVV Zuid-Limburg voor hun evenementenkalenders, vakantiekranten, etc.

De evenementen op de website van VVV Zuid-Limburg worden tevens vermeld in de app van VVV Zuid-Limburg én in de App van VVV Nederland.